OVH, EDELLÄKÄVIJÄ KONESALEISSAOVH, palvelinkeskusten asiantuntija

VAHVUUTEMME


- Suunnittelu ja käyttöönotto
- Paras mahdollinen fyysinen turva
- Korkea käytettävyys
- Jatkuva kehitystyö ja innovointi
- Kansainvälisiin vaatimuksiin mukautuminen
- Huolella valitut sijainnit
- Ekologisten saavutusten ennätys


PARAS MAHDOLLINEN FYYSINEN TURVA


Paras mahdollinen fyysinen turva
 • OVH:n konesalit ovat tiukasti vain omaan ja asiakkaiden käyttöön. Palvelimien luo voidaan kävellä fyysisesti vain valtuutettujen työntekijöiden toimesta.
 • Pääsy on valvottua kulunvalvontajärjestelmällä, videovalvonnalla ja talon omilla turvallisuustyöntekijöillä 24/7.
 • Palvelinhuoneet on varustettu savuilmaisinjärjestelmillä.
 • Tekninen henkilöstö läsnä 24/7.

KORKEAN KÄYTETTÄVYYDEN INFRA


Korkean käytettävyyden infra
 • Kaksinkertaistettu sähkönsyöttö vakiona.
 • 250 KVA UPS
 • Itsenäiset generaattorit 48 tunnin ajaksi
 • Vähintään kaksi fyysistä kuituyhteyttä konesaliin; 2 identtistä sisäiseen käyttöön tarkoitettua verkkohuonetta jotka voivat ottaa toistensa palvelut haltuun milloin tahansa.

MUKAUTUMINEN KANSAINVÄLISIIN VAATIMUKSIIN


Kansainvälisiin vaatimuksiin mukautuminen
 • OVH:lla on sertifikaatit ISO 27001: 2005 dedikoidun cloudin infran toiminnan takaamiseen.
 • OVH pohjaa ISO 27002:een ja ISO 27005:een, tietoturva- ja riskienhallintanormeihin ja -prosesseihin.

EKOLOGISTEN SAAVUTUSTEN ENNÄTYS
 • 98 % OVH:n palvelinhuoneista on ilmajäähdytyksestä vapaa.
 • Nestejäähdytys mahdollistaa eliminoida 70 % prosessoreiden tuottamasta lämmöstä
 • Ilmajäähdytys huolehtii jäljelle jääneen 30 %
 • Puolittuneet energiakustannukset ,
 • PUE 1-1,2: jatkuva konesalien sähkön kulutuksen alentaminen.

JATKUVA KEHITYSTYÖ JA INNOVOINTI


OVH on kehittänyt ja rakentanut omat konesalinsa vuodesta 2003 alkaen
 • OVH on suunnitellut ja valmistanut omia konesalejaan vuodesta 2003 alkaen.
 • Jatkuva kehitystyö palvelinasennuksien yksinkertaistamiseksi ja huoltamiseksi, ja nopeiden häiriötilanteiden selvittämiseksi.
 • Jatkuva innovointi erityisesti jäähdytys- ja ilmanvaihtotekniikkojen suhteen - vesi- ja ilmajäähdytysjärjestelmien suunnittelu ja käyttöönotto
 • Korkean tason alati uudistettavat laitteistot.

HUOLELLA VALITUT SIJAINNIT


Huolella valitut sijainnit
 • OVH:lla on useita palvelinkeskuksia, joissa on tarjolla samoja palveluita ja jotka ovat maantieteellisesti yli 200 km etäisyydellä toisistaan, mikä mahdollistaa palveluiden vikasietoisuuden ja jatkuvuussuunnitelman
 • Mahdollisuus katastrofipalautukseen
 • OVH:n konesalit sijaitsevat Patriot Act -lain tavoittamattomissa.

AVAINLUVUT


 • 1 miljoonan palvelimen isännöintikapasiteetti
 • 150 000 isännöityä palvelinta
 • 60 000 m² lattiapinta-alaa yhteensä
 • 12 konesalia
 • 4 tekeillä
 • 2 suunnitteluvaiheessa
 • PUE-ennätys 1,09


LISÄTIETOA


Valtava Pohjois-Amerikan konesali: valtavat tavoitteetGravelines, Euroopan suurin konesaliOVH:n turvatoimien yleiskuvaus