OVH: asiantuntija konesalisuunnittelussa ja -rakentamisessa
OVH:n avattua ensimmäisen oman konesalin Pariisiin vuonna 2003 palvelinten tuotantoketjun innovaatiot ovat jatkuneet tähän päivään asti. Tällä hetkellä OVH:lla on 20 konesalia ympäri maailman, joista 2 on maailman suurimpia. Yritys on menestyksekkäästi toteuttanut globaalin konesalikonseptin, joka pitää sisällään eri konesaliominaisuuksien täydellisen hallittavuuden, korkean käytettävyyden, tietoturvan ja mahdollisimman tehokkaan sähkönkäytön.

LaitetilatOVH:n konesalit ympäri maailman


Pohjois-Amerikka

Länsi-Eurooppa

Keski-Eurooppa

Pariisi

Kokonaisapasiteetti: 360 000 palvelinta

Kokonaisapasiteetti: 400 000 palvelinta

Kokonaisapasiteetti: 136 000 palvelinta

Kokonaisapasiteetti: 140 000 palvelinta

Kokonaisapasiteetti: 18 500 palvelinta

Konesalien tila:


Aktiivinen

Rakenteilla
Palvelinkeskukset kuvina
RBX-1


RBX-2


RBX-3


RBX-4


RBX-5


SBG-1


SBG-2


GRA-1


BHS-1


BHS-2Paras mahdollinen fyysinen turva • OVH:n konesalit ovat vain omaan yrityksen omaan käyttöön – ainoastaan omat työntekijämme voivat fyysisesti päästä käsiksi palvelimiin.
 • Pääsy on rajoitettu kulunvalvontalaitteistoilla, videovalvonnalla ja paikan päällä olevien turvahenkilöiden toimesta 24/7.
 • Savuilmaisinlaitteistoilla varustetut salit
 • Teknikot paikalla 24/7

Katso lisätietoa turvallisuudesta


Korkean käytettävyyden infra • Tuplateholähteet
 • 250 kVA per UPS-laite
 • Dieselaggregaatit 48 tunnin toiminta-ajalla
 • Vähintään kaksi fyysistä verkkoyhteyttä konesaliin, ja konesalin verkkolaitehuoneissa, jotka pystyvät ottamaan toisensa liikenteen harteilleen.


Kansainvälisten vaatisten mukainen • OVH:lla on sertifikaatit ISO 27001:2005 Dedicated Cloud -infran operoimista varten
 • OVH pohjaa ISO 27002 ja ISO 27005 tietoturva- ja riskienhallintanormeihin ja -prosesseihin.
 • OVH:lle on myönnetty SOC 1- ja 2-tyyppien II-sertifikaatti kolmea konesalia varten Ranskassa ja yhtä konesalia varten Kanadassa, joka sertifioi turvatasot OVH:n Dedicated Cloud -palvelulle.

Sertifioitu OVH:n asiantuntemus


Ennätykselliset ekologiset saavutukset

 • 98 % OVH:n palvelinhuoneista toimivat ilman koneellista ilmanjäähdytystä
 • Nestejäähdytys mahdollistaa lämpökuorman tiputtamisen jopa 70 % .
 • Ilmanvaihto poistaa loput 30 %
 • Puolittuneet energiakustannukset
 • PUE 1 ja 1,2 välillä : jatkuva konesalin energiankäytön tiputtaminen

OVH:n ekologisuus


Jatkuva kehitystyö ja innovaatiot • OVH on suunnitellut ja valmistanut omia konesalejaan vuodesta 2003 alkaen.
 • Jatkuva kehitystyö palvelinasennuksien yksinkertaistamiseksi, palvelinten huollon helpottamiseksi ja häiriötilanteiden nopeaksi selvittämiseksi.
 • Jatkuvat innovaatiot erityisesti jäähdytys- ja ilmanvaihtotekniikan parantamiseksi: neste- ja ilmajäähdytysjärjestelmien suunnittelu ja käyttöönotto
 • Korkeatasoiset laitteistot, joita päivitetään jatkuvasti.


Huolella valitut sijainnit

 • OVH:lla on konesaleja vähintään 200 km etäisyydellä toisistaan, taaten palvelun jatkuvuuden.
 • Mahdollisuus katastrofipalautukseen
 • OVH:n konesalit sijaitsevat Patriot Act -lain ulkopuolella


Lue lisääValtava Pohjois-Amerikan konesali: valtavat tavoitteet
Gravelines, Euroopan suurin konesali
OVH:n turvatoimien yleiskuvaus