OVH: asiantuntija konesalisuunnittelussa ja -rakentamisessa
OVH:lla on 27 konesalia, joista kaksi kuuluu maailman suurimpiin. Innovaatiot palvelinten ylläpitoinfrastruktuurien suunnittelussa, käytössä ja kunnossapidossa ovat jatkuneet tähän päivään asti vuodesta 2003 lähtien, jolloin OVH:n ensimmäinen oma konesali avautui Pariisissa. Yritys on menestyksekkäästi toteuttanut globaalin konesalikonseptin, joka on täysin sen hallinnoima. OVH:n tietotaito korkeaan käytettävyyteen, tietoturvaan ja mahdollisimman tehokkaaseen sähkönkäyttöön liittyen on tänä päivänä ainutlaatuista.

KonesalimmeOVH:n konesalit maailmalla.
Konesalimme kuvina
RBX-1


RBX-2


RBX-3


RBX-4


RBX-5


SBG-1


SBG-2


GRA-1


BHS-1


BHS-2Paras mahdollinen fyysinen turva • OVH:n konesalit ovat vain yrityksemme omaan käyttöön. Ainoastaan valtuutetut työntekijämme voivat fyysisesti päästä palvelimille.
 • Pääsy on rajoitettu kulunvalvontalaitteistoilla, videovalvonnalla ja paikalla olevien vartijoiden toimesta vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.
 • Savuilmaisinlaitteistoilla varustetut salit.
 • Teknikot paikalla vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.

Katso lisätietoa turvallisuudesta


Korkean käytettävyyden infrastruktuuri • Tuplateholähteet
 • 250 kVA / UPS-laite
 • Dieselaggregaatit 48 tunnin toiminta-ajalla
 • Vähintään kaksi fyysistä verkkoyhteyttä konesaliin, ja konesalissa kaksi samanlaista verkkolaitehuonetta, jotka pystyvät korvaamaan toisensa.
 • Edistynyt verkkokapasiteetti: liitettävyys 10 Gb+ ja 40 Gb+ pääverkkoon


Kansainvälisten vaatimusten mukainen • OVH:lla on sertifikaatti ISO 27001:2005 Dedicated Cloud -infrastruktuurin operoimista varten.
 • OVH pohjaa ISO 27002 ja ISO 27005 tietoturva- ja riskienhallintanormeihin ja -prosesseihin.
 • OVH:lle on myönnetty SOC 1- ja 2-tyyppien II-sertifikaatti kolmea konesalia varten Ranskassa ja yhtä konesalia varten Kanadassa, joka sertifioi turvatasot OVH:n Private Cloud -palvelulle.

Sertifioitu OVH:n asiantuntemus


Ennätykselliset ekologiset saavutukset

 • 98 % OVH:n palvelinhuoneista toimivat ilman koneellista ilmanjäähdytystä
 • Vesijäähdytys vähentää suorittimen tuottamaa lämpökuormaa 70 %
 • Ilmanvaihto poistaa loput 30 %
 • Energiakustannukset puolta pienempiä
 • PUE alle 1,2 ja pyrimme jatkuvasti vähentämään konesalien energiankäyttöä

OVH:n ekologisuus


Jatkuva kehitystyö ja innovaatiot • OVH on suunnitellut ja valmistanut omat konesalinsa vuodesta 2003 alkaen.
 • Teemme jatkuvaa kehitystyötä palvelinasennuksien yksinkertaistamiseksi, palvelinten huollon helpottamiseksi ja häiriötilanteiden selvittämiseksi nopeasti.
 • Jatkuvat innovaatiot erityisesti jäähdytys- ja ilmanvaihtotekniikan parantamiseksi: vesi- ja ilmajäähdytysjärjestelmien suunnittelu ja käyttöönotto.
 • Korkeatasoiset laitteistot, joita päivitetään jatkuvasti.


Huolella valitut sijainnit • OVH:lla on konesaleja vähintään 200 km etäisyydellä toisistaan, mikä takaa palvelun jatkuvuuden.
 • Mahdollisuus katastrofipalautukseen.
 • OVH:n konesalit sijaitsevat Patriot Act -lain alaisten alueiden ulkopuolella.