Versionhallinta (SVN)Versionhallinta: Subversion

Versionhallintaohjelmisto hallitsee projektin eri versiot, niiden käytettävyyden ja tiedostojen varmuuskopioinnin jokaisessa niiden muutosvaiheessa.
Työstäessäsi porukalla nettisivuhanketta subversionilla ei tarvitse huolehtia muusta kuin ohjelmakoodista.Subversion mahdollistaa tiimin eri jäsenten työn jakamisen koko tiimille ja palaamiseen edelliseen versioon yhdellä komennolla.Esimerkiksi:


Kehittäjä työskentelee tiedoston parissa. Kehittäjän saatua työnsä päätökseen hän lähettää uuden version subversioon, jonka kautta muut saavat tiedoston käyttöönsä.
Usean henkilön työstäessä yhtä tiedostoa, ohjelmisto tekee eron eri versioiden välillä ja yhdistää ne yhdeksi tiedostoksi.

Muussa tapauksessa molemmat versiot ja niiden erot säilytetään, kumpikaan työ ei mene hukkaan.

Projektin tuotanto-osiosta huolehtii subversion, niin kuin olisi kyse tavallisesta subversiosta.
Projektin voi päivittää kokonaan tai osittain online-tilassa huolehtimatta etukäteen tiedostoversioiden välisistä konflikteista tai tiedon katoamisesta.tietokantakaavio versionhallinnalle: Subversion


Asentaaksesi Subversionin webhotelliin, suosittelemme lukemaan tämän oppaan.