Hybrid Cloud -ratkaisut

Rakenna oma hybridiympäristö OVH:n verkkoratkaisuilla

Mihin hybridiä pilvipalvelua tarvitaan?

Mikäli yrityksesi on mukauduttava nopeasti kasvavaan liiketoimintaan ja kansainvälistymisen vaatimuksiin, vRack-ratkaisulla voi yhdistää eri ympäristöt (Public Cloud, Private Cloud ja dedikoidut palvelimet) ja yhdistää ne toisiinsa niiden fyysisestä sijainnista huolimatta.

En complément, OVHCloud Connect relie de manière sécurisée et performante vos infrastructures OVH à votre propre datacentre. Grâce à ces technologies, développez votre propre infrastructure hybride et gérez là simplement depuis votre espace client.

Virtuaaliräkki

Eri tuotteita ja konesaleja yhdistävä pilvi

Eri OVH:n infrastruktuurit kommunikoivat samassa verkossa palvelinkeskuksen sijainnista riippumatta.

OVHCloud Connect

Pilvi oman yrityksesi ja OVH:n välillä

Yhdistä oma verkko OVH:n infrastruktuuriin maailmanlaajuisten liikenteenvaihtopisteiden kautta.

Parasta OVH:lta

Global

Kaikkiin Cloud-tuotteisiin ja palvelinkeskuksiin maailman ympäri.

Yksinkertainen

vRack hallittavissa APIn tai hallintapaneelin kautta muutamalla hiiren klikkauksella.

Suorituskykyinen

Taatut OVH:n runkoverkkoon perustuvat yhteydet ja kaista. Runkoverkon kokonaiskapasiteetti 7 Tb/s.