public cloud  private network

Yksityinen ja joustava yhteys instanssiesi välillä

Ohjelmistopohjaisten verkkojen (SDN) saapuminen pilvi-infrastruktuureihin on tuonut joustavuutta verkkojen hallinnointiin. Public Cloud mahdollistaa toiveidesi mukaisen verkkoarkkitehtuurin rakentamisen. Luomalla yksityisiä verkkoja otat käyttöön virtuaalikytkimiä, jotka voivat kytkeä projektisi instanssit välittömästi toimintojen keskeytymättä.

Eri sijaintien välille laajenevat verkot

Private Network käyttää OVH:n virtuaaliräkkiä. Se antaa mahdollisuuden laajentaa yksityisiä verkkoja useiden eri puolilla maailmaa sijaitsevien datakeskuksien välille. Siten eri maantieteellisissä sijainneissa olevat instanssit voivat käyttää yksityistä viestintäkanavaa.

Erottaminen

Voit luoda jopa 4 000 yksityistä 2-tason verkkoa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Private Network käyttää uutta VLANia, jonka liikenne on vain siihen yhdistettyjen resurssien käytössä. Erottaminen mahdollistaa esimerkiksi control plane- ja data plane -verkkojen segmentoinnin.

OVH:n muihin palveluihin laajentaminen

Virtuaaliräkki mahdollistaa myös OVH:n eri ratkaisujen yhdistämisen. Voit laajentaa Public Cloudin Private Network -verkkoja tietoliikenteeseen esimerkiksi Private Cloudin tai dedikoidun palvelimen kanssa. Siten jaat sovelluksesi tarpeidesi mukaan ja säilytät samalla kanavan yksityisen tietoliikenteen.

Käyttökokemuksia

Palautussuunnitelma toiseen sijaintiin

Public Cloud on saatavilla useissa datakeskuksissa. Palautussuunnitelmaa laadittaessa voidaan hyödyntää yksityisten verkkojen kapasiteettia laajentua kohti muita maantieteellisiä sijainteja. Turvallisen tietoliikenneyhteyden kautta on mahdollista synkronoida tiedot yksinkertaista ja tehokasta palautussuunnitelmaa varten.

Käyttöönoton automatisointi Terraformin avulla

Terraformin OpenStack-ajuri mahdollistaa Public Cloudin yksityisten verkkojen hallinnan. Monitahoisia infrastruktuureja automatisoitaessa verkot, aliverkot ja portit ovat manipuloitavissa ”infrastuktuurin koodi” -työkalulla.

Kuorman jakaminen eri sijainteihin

Jaettu sovellus voidaan ottaa käyttöön useissa sijanneissa tekemättä kompromisseja solmujen välisten tietoliikenteen turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen. Saman sovelluksen tai klusterin tiedot voivat kulkea sijainnista toiseen. Vastausajat ovat nopeita ja isolaatio täydellinen.

Käyttö

Luo Private Network

openstack network create net01

Aliverkon luominen DHCP:llä

openstack subnet create subnet01 --network net01 --subnet-range 10.0.0.0/8

 

 

 

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Avainominaisuudet

DHCP-palvelu

Verkkoa luodessasi voit valita osoitteenmuodostuksen DHCP:n kautta Siinä tapauksessa DHCP-palvelin käynnistetään verkossa parametrejasi varten.

Nimipalvelinintegraatio

DHCP-konfiguraatioon voi sisältyä verkkosi nimipalvelimien määrittely. Siten voit suunnata liikenteen valitsemallesi nimipalvelimelle.

Osoitelohkojen määrittely

DHCP-palvelimet voivat palvella tiettyä CIDR-konfiguraatiota ja kohdistua vain osaan valitsemastasi osoitelohkosta.

Kiinteät tai dynaamiset osoitteet

On mahdollista valita tiettyjä osoitteita porttia tai instanssia varten. Konfiguraatio toteutetaan aina DHCP:n kautta, mutta voit säilyttää osoitteenmuodostuksen hallinnan.

Itsenäinen portti

Yksityisten verkkojen portit ovat itsenäisiä instanssien suhteen. On siis mahdollista irrottaa portti instanssista sitä menettämättä. Tämä toimenpide voi olla hyödyllinen tietyissä infrastruktuurin orkestroinneissa.

tarif public cloud

Yksityisen verkon laskutus

Yksityisestä verkosta ei laskuteta erikseen, ja sen liikenne on lisämaksutonta.