public cloud iops

Tehokkaaseen transaktioon räätälöidyt pilvipalvelimet

IOPS-instanssit tarjoavat Public Cloud -sarjan nopeimmat levytransaktiot. Ne tarjoavat suoran liitännän NVMe-kortteihin, toimittaen 250 000 luku- tai kirjoitustoimenpidettä sekunnissa. Kuten muutkin instanssimme, nekin ovat räätälöitävissä pyyntösi mukaiseksi ja laskutettavissa tunneittain. Nämä pilvipalvelut on luotu tietokantoja tai big data -sovelluksia varten.

Mikä on NVMe-levy?

Perinteisten SSD-levyjen tapaan NVMe-levyt (Non-Volatile Memory Express) nojaavat NAND-flash-muistisolutekniikkaan tietojen säilyttämisessä. Ne käyttävät PCI Express -liitäntää, jota on käytetty ennen lisälaitteissa kuten grafiikkakorteissa, ja vapauttavat SATA-yhteyden muodostaman pullonkaulan.

PCI Passthrough

IOPS-instansseissa on PCI Passthrough -toiminnon kautta laitteistolle omistettu liittymä, joka antaa käyttöön NVMe-kortin täysitehoisena suoraan PCI-väylän kautta. Korttiliittymään ei tarvita virtualisointikerrosta, ja hyödyt suorituskyvystä 100 %:sti.

Instanssien tietyt virtuaaliset toiminnot, kuten tilannekuvien ottaminen ja migraatio, ovat siten rajoitettuja. NVMe-korttien tietoihin on myös kiinnitettävä erityistä huomiota varmuuskopioinnin suhteen.

Yhdestä neljään NVMe-korttia

OVH tarjoamissa instansseissa on 1–4 NVMe-korttia, joita kukin tarjoaa 1,9 TB tallennustilaa. Nämä konfiguraatiot ovat hyödyllisiä suurten tietomäärien käsittelyssä ja tarjoavat poikkeuksellista suoritustehoa.

Käyttökokemuksia

NoSQL-tietokannat – MongoDB

MongoDB on dokumenttiorientoitunut tietokantatuote, jota käytetään usein suurissa infrastruktuureissa. Se voi käsitellä merkittäviä tietomassoja ja vaatii usein merkittäviä liitäntöjä. Sitä voidaan käyttää klusterissa, joten se voidaan sijoittaa useille i1-instansseille.

Big data – Hadoop

Hadoop on hajautettu tiedostojärjestelmä big datan käsittelyyn, ja se voi käsitellä petaokteteittain tietoja. Sen hajautettu HDFS-tiedostojärjestelmä on skaalattavissa ja voidaan distribuoida suurelle määrälle i1-solmuja parhaan suoritustehon tarjoamiseksi MapReduce-operaatioihin.

Hakukone – Elasticsearch

Indeksointivaiheen aikana Elasticsearch vaatii hyvin lyhyen vastausajan kirjoitus- ja luku-operaatioissa. Jokaisen haun on myös annettava vastaus hyvin lyhyessä ajassa. i1-instanssit tarjoavat tarvittavan reaktiokyvyn Elasticsearchille, joka on yksi suosituimmista hakupalveluista.

Käyttökohteet

1

Aloita

Aloita instanssisi käyttö valitsemalla sopiva malli sekä käyttöjärjestelmä.

2

Määritä

NVMe-kortit ovat käytettävissä suoraan lohkolaitteina. Voit käyttää niitä järjestelmätyökalujen kautta, loogisessa taltionhallinnassa tai suoraan tietokantamoottorista.

3

Käyttö

Instanssisi on valmis tarjoamaan korkeaa transaktiosuorituskykyä.

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Avainominaisuudet

Klassinen lohkotallennusliittymä

NVMe-kortit ovat saatavilla PCI Passthrough’n kautta, joten ne näkyvät klassisina lohkotallennuslaitteina ja niitä voidaan käyttää tavallisten lisälaitteiden hallintatyökalujen kautta.

Taatut resurssit

Jokaisen NVMe-kortin suorituskyky on taattu. Resurssit eivät koskaan voi olla toisen instanssin käytössä.

tarif public cloud

IOPS-laskutus

IOPS-instanssiemme laskutus noudattaa samaa periaatetta kuin muidenkin instanssien, eli maksat niistä juoksevasti joka kuun lopussa. Hinta on sidonnainen instanssin kokoon ja käytön kestoon.