Tietoturva ja SLA

Verkko

OVH takaa, että sen Private Cloud konesalin sisäinen verkko on käytettävissä koko ajan (100 %), lukuunottamatta asiakkaille erikseen ilmoitettavia suunniteltuja huoltotoimenpiteitä.

OVH takaa, että Private Cloud -tuotteen Internet-yhteys on käytettävissä 99,95 % ajasta, lukuunottamatta asiakkaille erikseen ilmoitettavia suunniteltuja huoltotoimenpiteitä.

Mikäli SLA:ta ei ole noudatettu:

Verkko
5% seuraavan laskun kokonaissummmasta, jokaista 10 minuutin siivua kohti, jolloin tuote ei ollut käytettävissä, rajattu 100 % laskun kokonaissummasta.

Internet-yhteys
5% seuraavan laskun kokonaissummasta, jokaista tuntia kohti, jolloin tuote ei ole ollut käytettävissä, rajoitettuna 100 % laskun kokonaissummasta.

Isäntäpalvelimet

OVH takaa 99.99 % käytettävyyden Private Cloud -palvelun isäntäpalvelimille. Näillä palvelimilla ylläpidetyt sovellukset hyötyvät tästä käytettävyydestä konfiguraatioiden avulla, joita asiakkaat tuovat infrastruktuureihinsa.

OVH tarjoaa käyttöön varaisäntäkoneen alle 15 minuutissa mikäli ensisijainen isäntäkone kaatuu.

Mikäli SLA:ta ei ole noudatettu:
Hyvitys isäntäpalvelimesta seuraavassa laskussa.

Tallennustila

OVH takaa 100 % saatavuuden tallennustilajärjestelmälle. Järjestelmä sisältää master- ja slave-tallennustilapalvelimet, joten vikatilanteen sattuessa slave-palvelin ottaa master-palvelimen toiminnot hoidettavakseen.

Mikäli SLA:ta ei ole noudatettu:
5 % hyvitystä tallennustilan jokaista kymmentä (10) käyttämättömyysminuuttia kohden.

Jotta palvelutason (SLA) rikkomisesta johtuvia sakkokorvauksia voidaan saada, täytyy omistaa vähintään kaksi isäntäpalvelinta Private Cloud -tuotteessa, HA-lisäpalvelun on oltava aktivoituna sekä häiriötiketti oltava avattu.

Tarvitsetko apua?

Soita numeroon +358 9 315 858 14

Maanantaista perjantaihin klo 9 - 17