Private Cloud -tuotteeseen sisältyvät palvelut

OVH ei ole tyytynyt pelkästään käyttövalmiin hypervisorohjelman tarjoamiseen, vaan tuo esiin sen koko lisäarvon integroimalla hypervisoriin liitännäisiä tai tarjoamalla hallintapaneelissa ylimääräisiä toiminnallisuuksia.

Pääsy aivan uusiin palveluihin!

Vara-Hostien automatisointi
Jos kaikista varotoimenpiteistä huolimatta yhdellä isäntäkoneella on toimintakatkos, miten virtuaalikoneet toimivat silloin? Infrastruktuuria seurataan jatkuvasti. Mikäli seurantajärjestelmä havaitsee vikaantuneen isäntäkoneen, virtuaalikoneet uudelleenkäynnistetään infran toisella isäntäkoneella käyttäen High Availability -työkaluja, jotka hypervisor-ympäristöt tarjoavat. Varaisäntäkone lisätään virtuaaliseen konesaliin alle 15 minuutissa, joka pitää sisällään vikaantuneen isäntäkoneen konfiguraation. Lopuksi kuormantasausjärjestelmä varmistaa virtuaalikoneiden toiminnan tasaamisen.
Konfiguraation testaus isäntäpalvelimen virhetilannetta simuloimalla
Testaa konfiguraatio simuloimalla isäntäpalvelimen rikkoutumista. Kuinka voidaan varmistaa jonkin isäntäpalvelimen häiriönsietokyky?
Klikkaa hiiren oikealla painikkeella isäntäpalvelinta hypervisorissa nähdäksesi ”Reboot”-ominaisuuden. Tämä voi kaataa minkä isäntäpalvelimen tahansa, ja sillä voidaan näin varmistaa järjestelmän toimivuus.
Resurssien testaus muutaman tunnin ajan
Miten voin olla varma, että L-isäntäkoneet ovat riittäviä aloituspakettina kriittisten sovellusten sujuvaa toimintaa ajatellen? Uusia isäntäpalvelimia voi testata vuokraamalla niitä yksinkertaisesti muutaman tunnin ajaksi. Tämän jälkeen vuokrausaikaa on mahdollista ostaa lisää ja vaihtaa kuukausilaskutukseen milloin tahansa hallintapaneelin kautta.
Resurssien lisäys viidessä minuutissa
Satunnainen kuormituspiikki voi kaataa koko sivuston riippumatta siitä, miten hyvin sen isännöinti on järjestetty. Miten tähän voi varautua mahdollisimman lyhyellä aikavälillä? Viisi minuuttia. Enempää OVH ei tarvitse resurssien jakamiseen niitä pyytävälle asiakkaalle, olipa sitten kyseessä RAM, CPU, datasäilö lisää I/O:ta varten tai muu PCC-tuotteen osa.
Turvaa yhteytesi Private Cloud -tuotteeseen?
Asiaakkaalla on mahdollisuus aktivoida VPN-palvelu Private Cloud -tuotteeseen kirjautumista varten. Riittää, että menet virtuaalisessa konesalissa kuvakkeeseen "OVH Network" ja klikkaat "Aktivoi VPN". Tämän jälkeen asiakas voi asentaa työpisteelleen tai Android- tai iOS-mobiililaitteelleen asiakasohjelman, joka takaa turvatun yhteyden Private Cloud -tuotteeseen.
Lisää RIPE-lohkoja valittuun maahan lokalisoituihin IP-osoitteisiin
Miten IP-osoitteen reversen muutos onnistuu? OVH-liitännäisten osiossa ”OVH Network”, voit vaihtaa ja päivittää reverseosoitteita edellyttäen, että niihin on jo liitetty verkkotunnus.

Vielä enemmän palveluja