HPC-sanasto
SanastoTermi Selitys
CUDA Compute Unified Device Architecture. NVIDIAn rinnakkaislaskenta-alusta ja ohjelmointimalli joka mahdollistaa näytönohjaimien (GPU) käytön yleislaskentaan.
GPGPU General-Purpose computing on Graphics Processing Units: tekniikka, jossa näytönohjaimella suoritetaan laskentaa. Se on yleisesti ollut pelkän keskussuorittimen laskettavana. Näytönohjaimet ovat keskussuorittimiin nähden hyvin tehokkaita rinnakkaislaskennassa.
GPU Grafiikkaprosessori (engl. Graphic Processing Unit eli GPU) on erikoistunut mikroprosessori, jonka tehtävänä on kiihdyttää ja suorittaa 2D- tai 3D-grafiikan renderointia, joka muuten jäisi keskussuorittimen laskettavaksi. Grafiikkaprosessoreita käytetään matkapuhelimissa, henkilökohtaisissa tietokoneissa ja pelikonsoleissa. Nykyaikaiset grafiikkaprosessorit ovat hyvin tehokkaita tietokonegrafiikan manipuloinnissa ja niiden rinnakkaislaskentaan sopivasta rakenteesta johtuen ne ovat tehokkaampia useiden monimutkaisten algoritmien laskemisessa kuin yleiskäyttöiset suorittimet.
HPC High Performance Computing.
HPC Cloud Isännöity laskentapalvelu joka pohjautuu usein virtuaalikoneisiin.
HPC-klusteri Läjä palvelimia jotka on suunniteltu useiden sovellusten samanaikaiseen ajoon. Klusterit on suurimmalta osin rakennettu samasta raudasta kuin tietokoneet joita yleisestikin käytetään joten ne ovat vähemmän hintavampia kuin aiemmin käytetyt supertietokoneet joten nämä yleiskäyttöiset palvelimet ovatkin korvanneet erilliset supertietokoneet viimeisen vuosikymmenen aikana.
HPCDrive OVH:n kehittämä www-portaali HPC-klusterin käytön ja hallinnan yksinkertaistamiseksi.
HPCaaS HPC as a Service
Hajautettu muistiarkkutehtuuri Järjestelmä jossa jokaisessa laskentayksikössä on suora yhteys globaaliin muistitilaan. Jokainen laskentayksikkö on oma itsenäinen yksikkönsä HPC-klusterissa ja täten sillä ei ole suoraa pääsyä muiden noodien muistiin rinnakkaislaskentaa varten. Tämä pääsy on silti mahdollinen ad hoc -ohjelmointikäyttöliittymien kuten MPI, kautta. Tämä kuitenkin vaatisi mukautuvaa koodia joka voi käsittää paljon ylimääräistä työtä.
InfiniBand  Erittäin nopea, alhaisen viiveajan verkko jota käytetään laajasti HPC-ympäristössä sen murskaavan suorituskyvyn takia verrattuna perinteisiin Ethernet-tekniikkoihin.
Isäntäpalvelin Datan keskitys ja palvelimien sekä resurssien hallinta HPC-klustereissa. Laskentainfran tärkein elementti.
Jaetun muistin arkkitehtuuri Järjestelmä joka jokaisessa suoritusyksikössä, ydinyksikössä esimerkiksi, voi päästä käsiksi koko muistitilaan. Tämä tulee kyseeseen perinteisessä tietokoneessa missä kaksi prosessia voi helposti jakaa muistin nopeaa datan vaihtoa varten.
Laskentanoodi Laskentaklusterin kulmakivi. Suorittaa master-palvelimelle lähetetyt työtehtävät nopeasti, kiitos uusimman sukupolven prosessoreiden. HPC-klusteri voi koostua useista kymmenistä tai sadoista laskentanoodeista.
MPI Message Parsing Interface. Tietoliikennestandardi noodeille jotka ajavat rinnakkaisia sovelluksia hajautetussa muistijärjestelmässä kuten HPC-klusterit.
Numeerinen simulointi Sovelluksen ajaminen palvelimella tai verkossa monimutkaisen todellisen ilmiön havainnoillistamiseen. Numeerinen simulaatio pyrkii toteuttamaan tapahtumia jotka ovat liian monimutkaisia, kestävät liian pitkään tai ovat liian kalliita tai jopa mahdottomia toteuttaa todellisuudessa.
Open MP Ohjelmointikäyttöliittymä rinnakkaislaskelmaa varten jaetun muistin arkkitehtuurissa. Tämä käyttöliittymä mahdollistaa virtaviivaisemman rinnakkaistuksen joidenkin koodien osalta jotka muuten vaatisivat MPI:tä, mutta ilman mahdollisuutta hajauttaa työtehtävää saman klusterin useille noodeille.
OpenACC OpenACC API mahdollistaa ohjelmoijien integroida yksinkertaisia kiihdytyslausekkeita koodin sekaan jotka nopeuttavat loop-tyyppisiä lausekkeita ja -funktioita käyttäen hyväksi CPU- tai GPU-tekniikkoja.
OpenCL  Ohjelmointikäyttöliittymä epäyhtenäisille epäyhtenäisten järjestelmien samanaikaiseen ajoon, eli perinteiset prosessorit (CPU) ja GPGPU:t). Myös OpenCL:n käyttö on mahdollista CUDAn vakiovaihtoehtona.
Rinnakkaistus Rauta- ja sovellustekniikat jotka käsittelevät useaa työtehtävää samanaikaisesti kokonaiskäsittelyajan pienentämiseksi. Rinnakkaistus ja modernit prosessorit ovat avain HPC-klustereiden tehoon: numeerinen simulaatio on tyypillisesti jaettu alaosioihin tai vähemmän tai enemmän itsenäisiin tehtäviin. Jokainen näistä aliosiosta tai -tehtävästä suoritetaan tämän jälkeen suoritusyksikössä (ydinprosessori) samaan aikaan muiden kanssa. Rinnakkaistus säästää suuren määrän aikaa saman tyyppisille laskennoille mutta sisältää mahdollisia rajoitteita: kaikkia algoritmejä ei voi rinnakkaistaa ja datan liikuttelu suoritusyksikköjen välillä vaatii usein todella nopeat I/O-väylät viiveajan pienentämiseksi.
SLURM Simple Linux Utility for Resource Management. Ajastettujen tehtävien hallintaohjelma jota käytetään HPC-klustereissa.
SaaS Software as a Service
Tehtäväajastin Englanniksi ”batch scheduler”. Sovellus joka tallentaa ajettavien työtehtävien kuvaukset tarvittavien resurssien varausta varten jotta tehtävät voidaan suorittaa mahdollisimman tehokkaasti. Tämän johdosta odotusaika tehtävän aloitukselle on mahdollisimman pieni. Tehtäväajastimen tehokkuus on HPC-klustereiden yksi kulmakivistä.
Tesla NVIDIA-näytönohjainkortit GPGPU-käyttöön.
Xeon Phi Intel-pohjainen moniprosessoriarkkutehtuuri monien sovellusten samanaikaiseen ajoon. Xeon Phi -kortit täydentävät GPGPU-ratkaisuja kuten Teslaa, mutta niiden tarkoitus on yksinkertaistaa ohjelmointia käyttämällä hyväksi prosessoriytimiä jotka ovat lähempänä perinteistä prosessoriydintä kuin GPU-ratkaisut.