OVH ja henkilötietojen suojaaminen

Kaavake henkilötietojen suojaukseen liittyvien oikeuksien käyttämiseen

Tämän kaavakkeen tarkoituksena on asetuksessa (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä myönnettyjen oikeuksien käytön helpottaminen.

Kaavake on tarkoitettu jokaiselle henkilölle, joiden tietoja OVH saattaa käsitellä.

Luottamuksellisuussyistä henkilötietojen siirto edellyttää, että pyynnön esittäjä todistaa henkilöllisyytensä OVH:lle. Näin ollen pyyntösi on oltava mahdollisimman tarkka. Kaikki kaavakkeen kentät ovat pakollisia, paitsi asiakastunnus.

Kohtuuttomat tai perusteettomat pyynnöt hylätään.

OVH lähettää tiedot annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hae


Pakolliset kentät