Johdanto

Internet-protokollan versio 6 (IPv6) on viimeisin versio Internet Protokollasta (IP).
Perinteisten 32-tavuisten IPv4-osoitteiden on ennakoitu jo pitkään loppuvan. IPv6 suunniteltiin ratkaisemaan tämä ongelma käyttämällä 128-bittisiä osoitteita.
Ohjeessa kerrotaan, miten konfiguroidaan IPv6-osoite OVH:n infrastruktuuriin.

Vaatimukset:
  • OVH:n VPS-virtuaalikone
  • SSH:n käyttötuntemus
  • Perustiedot verkoista
.

Sanasto

Element Description
IPV6_BLOCK palveluun liitetty IPv6-lohko
YOUR_IPV6 Konfiguroitava IPv6-osoite
IPv6_PREFIX IPv6-lohkon etuliite (esim. 2607:5300:60:62ac::/64 -> netmask = 64)
IPv6_GATEWAY IPv6-lohkon yhdyskäytävä

Tarvittavat verkkotiedot

.

Hallintapaneeli

Kirjaudu OVH:n hallintapaneeliin ja valitse valikosta virtuaalipalvelimesi.
IPv6-osoitteesi sekä Gateway tulevat ruudulle näkyviin, oheisessa kuvakaappauksessa näkyvällä tavalla.
.

OVH:n API

Kirjoita joko oma skripti tai käytä konsoliamme https://api.ovh.com/
Kirjauduttuasi käytä alla annettuja tietoja.
IPv6:n haku
https://api.ovh.com/console/#/vps/{serviceName}/ips#GET
{
"92.222.xx.xx"
"2001:41d0:401:3100:0000:0000:0000:0002"
}
Gatewayn haku
https://api.ovh.com/console/#/vps/{serviceName}/ips/{ipAddress}#GET
{
macAddress: ""
version: "v6"
gateway: "2001:41d0:401:3100:0000:0000:0000:0001"
ipAddress: "2001:41d0:401:3100:0000:0000:0000:0002"
type: "primary"
geolocation: "fr"
reverse: ""
}

IPv6 eri distribuutioilla

.

Ei-pysyvä sovellus

Tämä konfiguraatio poistuu VPS:n uudelleenkäynnistyksessä (väliaikainen konfiguraatio). Ottaen huomioon, että käyttöliittymä on eth0, konfiguraation tulisi näyttää seuraavalta:
ip addr add 2001:41d0:401:3100:0000:0000:0000:0002/128 dev eth0
ip -6 route add 2001:41d0:401:3100:0000:0000:0000:0001 dev eth0
ip -6 route add default via 2001:41d0:401:3100:0000:0000:0000:0001 dev eth0
.

Pysyvä sovellus Debian jne. (Ubuntu, Crunchbang, SteamOS...)

Muutettava tiedosto (sudo-oikeuksin): /etc/network/interfaces
Ottaen huomioon, että käyttöliittymä on eth0, konfiguraation tulisi näyttää seuraavalta:
iface eth0 inet6 static
address 2001:41d0:401:3100::2
netmask 128
post-up /sbin/ip -6 route add 2001:41d0:401:3100::1 dev eth0
post-up /sbin/ip -6 route add default via 2001:41d0:401:3100::1 dev eth0
pre-down /sbin/ip -6 route del default via 2001:41d0:401:3100::1 dev eth0
pre-down /sbin/ip -6 route del 2001:41d0:401:3100::1 dev eth0
.

Pysyvä sovellus Redhat jne. (CentOS, ClearOS...)

Ottaen huomioon, että käyttöliittymä on eth0, konfiguraation tulisi näyttää seuraavalta:

Muutettava tiedosto (sudo-oikeuksin): /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=2001:41d0:401:3100::2/128
IPV6_DEFAULTGW=2001:41d0:401:3100::1

Luotava tiedosto (sudo-oikeuksin): /etc/sysconfig/network-scripts/route6-eth0
2001:41d0:401:3100::1 dev eth0
default via 2001:41d0:401:3100::1

Yhteyden testaaminen

Konfiguraation varmistamiseksi, esimerkiksi sr eth0:
ip -6 addr show eth0

Tämän komennon on annettava vastaukseksi ainakin yksi konfiguroiduista IPv6-osoitteista.
Yhteyden testaamiseksi usea tapa on mahdollinen.
IPv6:n toimiminen kuitenkin vaatii aktiivista IPv6:sta yhteyden molemmilla puolilla.
Testaa toimivuutta pingaamalla IPv6:tta VPS:stä
ping6 ipv6.google.com