IP-osoite jonka voit siirtää palvelimiesi välillä

OVH:n dedikoidulla palvelimella voit ottaa projektien isännöintiä varten fail-over IP -osoitteita, SSL-varmenteita jne. Fail-over IP -osoitteita voidaan siirtää palvelimelta toiselle muutamassa sekunnissa. Webhotellisi toimii näin fail-over IP -osoitteessa ilman katkotksia sekä auttaa korjaamaan materiaalisia rikkoja, asennusten ylikuumentumista sekä muita infrastruktuuria koskevia ongelmia. Jotta saat kaiken hyödyn fail-over IP -osoitteesta, webhotellisi konfiguraatio on tehtävä fail-over IP:llä (eikä palvelimen kiinteällä IP-osoitteella).
Jos siis siirrät fail-over IP -osoitteen palvelimelta toiselle, säilyy kaikki tähän fail-over IP -osoitteeseen liittyvä konfigurointi. Sinun on itse huolehdittava projektiesi sekä konfiguraatiotiedostojesi kopioinnista palvelimelta toiselle. Koska konfiguraatiotiedostot ovat yhteydessä fail-over IP -osoitteeseen ja koska tiedot ja konfiguraatiot ovat siis samat, kaikki toimii uudella palvelimella aivan kuten vanhassa. Sinun ei tarvitse uudelleenkonfiguroida kaikkia projektejasi uuden palvelimen kiinteällä IP-osoitteella.

Palvelimen vaihtaminen/ Palvelimen päivitys

Projektisi ovat vuokrapalvelimella A (pysyvä IP A) ja niille on konfiguroitu varajärjestelmä Z:aan.


IP-varajärjestelmä palvelinta vaihdettaessa

Voit tilata uuden palvelimen, jos palvelin A ei ole riittävä projektiesi hallintaa varten. Uusi palvelin on palvelin B pysyvällä IP:llä.

IP-varajärjestelmä palvelinta vaihdettaessa

Sinun pitää tehdä projekteistasi kopiot ja alustustiedostot palvelimelta A palvelimelle B. Sitten...

... vaihdat IP-varajärjestelmän Z reitityksen palvelimelta A palvelimelle B. Tiedot projekteistasi ja IP-varajärjestelmällesi osoitetut alustustiedostot toimivat palvelimella B. Konfiguraatioon ei tarvitse tehdä mitään muutoksia (DNS, APACHE, SMTP, POP3, MySQL ...).

Toiminta pääpalvelimena ja varapalvelimena

Sinulla on palvelimet A ja B, joista A on pääpalvelin ja B varmistuspalvelin.
Projektisi on konfiguroitu IP-varajärjestelmällä Z, mikä on reititetty palvelimeen A. Teet säännöllisesti kopioita projekteistasi palvelimien välillä.

IP-varajärjestelmä palvelimen vaihdon yhteydessä

IP-varajärjestelmä palvelimen vaihdon yhteydessä

Kun palvelin A on epäkunnossa, voit siirtää Z sivun Fail-over IP:n reitityksen palvelimelta A palvelimelle B. Palvelin B on jälleen toimintakunnossa ja sinulla on aikaa korjata palvelin A.

Kun palvelin A on korjattu, voit kopioida palvelimen B tiedot palvelimelle A. Sitten voit siirtää Z sivun Fail-over IP:n reitityksen takaisin palvelimelta B palvelimelle A. Palvelin A on jälleen toimintakunnossa.

Tällä konfiguraatiolla on kaksi etua:

  • teet kopion A:lle tallennetusta datasta
  • käytät palvelinta B kun palvelin A on kaatunut

Useiden hankkeiden isännöinti

Jos hallinnoit paljon eri verkkosivustoja, voit käyttää kahta IP-varaosoitetta. Jotkut sivustoistasi osoitetaan IP-varajärjestelmälle Y ja loput Z:lle.

IP-varajärjestelmä uuden palvelun tilauksen yhteydessä

Kun palvelimesi A ei ole enää riittävän tehokas ylläpitämään Fail-over IP -sivujasi Y ja Z, voit ottaa uuden palvelimen B. Tämän jälkeen voit siirtää ainoastaan Z sivun Fail-over IP:n palvelimelle B. Palvelin A on nyt vapautunut osasta työkuormastaan ja on taas toimintakunnossa.

IP-varajärjestelmä uuden palvelun tilauksen yhteydessä

IP-Fail-Over -osoiteavaruuteen soveltuva verkkotunnus

Voit siirtää IP-osoitteita palvelimelta toiselle saman konesalin sisällä. IP-osoitteiden siirto konesalista toiseen on sallittu, jos konesalit sijaitsevat samassa maassa.