Tietoturva ja SLAOVH:n Dedicated Cloud takaa infrastruktuurille 100 % SLA:n (Service Level Agreement). SLA on merkitty sopimusehtoihin.

Infrastruktuurin lisäksi käyttöönotetuilla virtualisointiratkaisuilla voi konfiguroida korkean saatavuuden vituaalikoneita varten.
Verkko

OVH takaa sen, että sisäinen Dedicated Cloud -palvelinkeskusverkko on käytettävissä 100 % ajasta paitsi huoltotöiden aikana, joista asiakkaita tiedotetaan etukäteen.

OVH takaa sen, että Dedicated Cloud -internetyhteys on käytettävissä 99,95 % ajasta paitsi huoltotöiden aikana, joista asiakkaita tiedotetaan etukäteen.

Mikäli SLA:ta ei ole noudatettu:

  • Verkko: 5 %:n hyvitys laskusta jokaiselta 10 minuutin katkosajalta ja enintään 100 % laskun kokonaissummasta.
  • Verkkoyhteys: 5 %:n hyvitys seuraavan laskun kokonaissummasta jokaiselta tunnilta katkosaikaa kohti, enintään 100 %:n hyvitys laskun kokonaissummasta.Isäntäpalvelimet

OVH takaa 99,99 % saatavuuden Dedicated Cloud -isäntäpalvelimille. Sovelluksille, jotka ovat isännöitynä näillä palvelimilla, hyötyvät tästä korkeasta saatavuudesta.

OVH tarjoaa käyttöön varaisäntäkoneen alle 15 minuutissa mikäli ensisijainen isäntäkone kaatuu.

Mikäli SLA:ta ei ole noudatettu:

  • Hyvitys isäntäpalvelimesta seuraavassa laskussa.Tallennustila

OVH takaa 100 % saatavuuden tallennustilajärjestelmälle. Järjestelmä sisältää master- ja slave-tallennustilapalvelimet, joten vikatilanteen sattuessa slave-palvelin ottaa master-palvelimen toiminnot hoidettavakseen.

Mikäli SLA:ta ei ole noudatettu:

  • 5 % hyvitystä tallennustilan jokaista kymmentä (10) käyttämättömyysminuuttia kohden.

Palvelutason alituksesta haettavia korvauksia varten on käytössä oltava vähintään kaksi isäntäpalvelinta Dedicated Cloudissa ja aktiivinen High Availability (HA) -lisäpalvelu sekä asiakkaan avaama häiriötiketti.