Pilvipalvelu, joka ei ole julkinen eikä yksityinen: Dedikoitu pilvi
Pilvihosting

Kolme pilvipalveluiden tyyppiä
Pilvipalveluista puhuttaessa useimmat ajattelevat julkista Public Cloudia: Niiden rajattomat resurssit Jaetut ovat pyydettäessä käytettävässä Internetin kautta.

Yksityinen pilvi useimmiten kuvataan yrityksen omana sisäisenä pilvenä.

Dedicated Cloud avaa kolmannen suunnan (puhutaan kolmannesta pilvestä) ja on yhteensopiva kahden muuan kanssa.

Se on jatkuvuudeltaan parempi, vakaampi, turvallisempi, läpinäkyvämpi ja täysin dedikoitu kaikkien infrastruktuurikerrosten osalta. Se on asiakkaan oma virtuaalinen konesali.

Hybridipilvestä puhuttaessa tarkoitetaan useiden pilvipalvelumallien yhdistämisestä.
Public Cloud vai Dedicated Cloud


Julkinen ja dedikoitu pilvi täydentävät toisiaan mainiosti siinä tapauksessa, että tuntee niiden käytön. Käyttö voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan
Dedicated Cloud


Ulkoistus

Palvelinten konsolidointi

Säännöllinen käyttö ja kasvu

Korkea eristys ja tietoturva

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaan

Hybridipilvi oman yrityksen kanssa

Kriittiset sovellukset (ERP, tuotanto..)

SaaS ja toimittajat

Public Cloud


Testit/"Proof of concept"

Vahvat sesonkikaudet

Kuormituspiikit/ylimeno

Kuormitustestit

Kehitys-/devops-tiimit

Ensimmäisiin vuosiin

Startupit

Lyhytaikainen hankeMainittu jako ei ole absoluuttinen, mutta heijastaa käyttötendenssejä.Yksityinen ei ole dedikoituEräissä tuotteissa tarjotaan yksityistä ja ulkoista pilveä eli julkista pilveä, johon on lisätty turva-alue (useimmiten verkkokerrokseen).

Usein kuitenkin tätä pilvityyppiä käyttävät resurssit ja koneet ovat jaettuja, mikä voi aiheuttaa:


Ongelmia suorituskykyyn

Alhaisen tason turvallisuusongelmia

Vakaus- ja saatavuusongelmia

Läpinäkyvyyden puutetta (sijainti, konetyypit, fyysinen infrastruktuuri)

Epävarmuutta takuisiin ja SLA:han

Rajoituksia infrastruktuuriin

Ei-standardeja hallintavälineitä, palautettavuus ei taattu.Dedicated Cloud, ei epävarmuustekijöitä:


Taattu ja vakaa suorityskyky

Laitteisto ja 100 % dedikoitu verkko

Taattu 100 % SLA ,

Kaikkien kerrosten täydellinen eristys

Korkean tason personointi ja integraation SI:hin

Täydellinen läpinäkyvyys infrastruktuuriin, jolla koneet sijaitsevat

Standardityökalut, yksinkertaistettu siirrettävyys.Tilaa tuote