Kertaheitolla vai vähitellen, esimerkkejä Dedicated Cloudiin siirtymisestä

Esimerkki 1 Public Cloudissa on jo virtuaalikoneita, instansseja, VPS:iäDedicated Cloudin avulla ne voi yhdistää 100 % itselle dedikoituun tilaan. Niitä voi organisoida, kuluja optimoida, SLA:ta voi nostaa tai määritellä parhaat strategiat katastrofi- ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmalle. Tuote soveltuu erinomaisesti projektin vakiinnuttamiseen ja kypsyttämiseen. Virtualisointikerrokseen (VaaS) pääseminen lisää käyttäjän vapautta strategioiden määrittelyssä.
Esimerkki 2 Käytössä on virtualisoitu infrastruktuuri dedikoiduilla palvelimillaDedicated Cloud vähentää skaalaukseen, migraation ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa. OVH:n ohjatessa palvelinten ja virtualisointiratkaisujen automaattista asennusta ja päivityksiä, asiakkaan huoleksi jää virtuaali-infrastuktuuri. Koska palvelimia voi vaihtaa lennosta, ei asiakkaan enää tarvitse luoda monimutkaisia suunnitelmia laitteiston saatavuuden varalle. Käytössä olleiden virtuaalikoneiden tuonti Dedicated Cloudiin riittää ja aikaa jää strategioiden hiomiseen.

OVH:n yksityisen verkon ansiosta (vRack) voi säilyttää sekä dedikoituja palvelimia että Dedicated Cloudin (eli hybridi-infrastuktuurin).
Esimerkki 3 Käytössä on fyysinen infrastruktuuri dedikoiduilla palvelimillaVoit siirtää liiketoimintasi toimittajien kehittämillä ohjelmistoilla. Jos käytössä on Dedicated Cloud VMwaren ohjelmistolla, voit käyttää ilmaista VMware Converter. Jos käytössä on Dedicated Cloud Microsoftin ohjelmistolla, voit käyttää Virtual Machine Converter-ohjelmistoa. Dedicated Cloud vapauttaa dedikoitujen palvelimien hallinnoinnista ja konsolidoi arkkitehtuurin ja resurssien käytön.

On mahdollista säilyttää sekä dedikoidut palvelimet että Dedicated Cloud (jolloin puhutaan hybridiarkkitehtuurista), jotka liitetään yhteen OVH:n yksityisellä verkolla (vRack).
Esimerkki 4 Käytössä on oma pilvipalvelu (Private Cloud) omilla palvelimillaLiiketoiminnan (data, koneet) voi siirtää joko kokonaan tai osittain OVH:n Dedicatediin muuttamatta käytettyä teknologiaa tai arkkitehtuuria. Käyttöön saa samat ratkaisut ja lisenssit kuin omassa yrityksessä (VMware, vSphere) tuoreina versioina.

Huoltotoimenpiteisiin, päivityksiin ja pilven skaalaukseen käytetty aika vähenee. Palvelimen lisäykseen virtuaali-infrastruktuurissa kuluu viisi minuuttia eikä enää puolta päivää.

Yrityksen kulut muuttuvat Capital Expenditure -kuluista (CAPEX) juokseviksi kuluiksi (OPEX): Lisenssejä ja verkkolaitteistoa ei tarvitse enää maksaa vaan ne voidaan vuokrata ja eritoten niiden koko on muutettavissa reaaliaikaisesti

Oman konesalin ja OVH:n yhden tai usean palvelinkeskuksen välille voi määrittää katastrofipalautus- ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat.

Perusteknologioiden avulla voidaan rakentaa hybridipilvi yksinkertaisella siirrettävyydellä ja palautettavuudella!