# KÄYTTÖESIMERKIT


Korkea saatavuus

Katastrofisuunnitelma

vikasietoisuus

ERP-hosting

kriittinen soveluus

multidatacentre-infrastruktuuri

3-tier arkkitehtuuri

MySQL-replikointi

IP-kuormantasaus

dedikoitu palvelin

varmuuskopiopalvelin

So you Start -palvelimiin

OVH


Korkean käytettävyyden infrastruktuurin ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman toimeenpano kriittisen sovelluksen (ERP) ylläpidolleTietoliikenteen asiantuntijapalveluita tarjoavalla yrityksellä on asiakkaanaan 70 tilintarkastajan toimisto. Tilintarkastustoimiston ERP-järjestelmä eli toiminnanohjausjärjestelmä hostattiin aluksi VPS Cloudilla, jonka korkea SLA takasi kriittiselle sovellukselle olennaisen korkean käytettävyyden. ERP-järjestelmän käyttäjien lisääntyessä VPS Cloudin kapasiteetti osoittautui kuitenkin riittämättömäksi. Järjestelmä oli siirrettävä dedikoidulle palvelimelle, mutta siirtoa ennen oli mietittävä tarkkaan, miten varaudutaan mahdollisiin laitevikoihin. Lopulta käyttöön otettiin korkean käytettävyyden infrastruktuuri, joka rakentui kahdesta identtisestä palvelimesta ja varmuuskopiopalvelimesta, jota käytetään datan varmistamiseen liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelman mukaan.

Esimerkkikertomus perustuu EURL Barmen asiakkaalleen Sextant Expertiselle rakentamaan infrastruktuuriin. EURL Barme voitti Infrastructures 2014 -palkinnon kategoriassa «Yritysinfrastruktuuri (ulkoistuspalvelut)».
Avaintiedot


  • Tilintarkastustoimiston ERP-järjestelmän isännöinti (toiminnalle kriittinen sovellus)
  • 70 käyttäjää päivittäin
  • 2 identtistä dedikoitua palvelinta, joista toinen sijaitsee SBG:n ja toinen RBX:n konesalissa
  • Varmuuskopiointi So you Start -palvelimella
  • VPS Cloud HA-monitorointia varten

Spesifikaatiot


  • Yhteys ERP-järjestelmään SSL-suojatulla Internet-yhteydellä
  • Sovelluksen korkea käytettävyys, mikä on yritykselle kriittistä
  • Tietoturvallisuus: data on luottamuksellista (taloudelliset tiedot) eikä niiden saa kadota tai joutua vääriin käsiin.
OVH:n tuottama ratkaisu

Kriittistä sovellusta isännöitäessä ensimmäinen refleksi on käyttää kahta palvelinta, aktiivista palvelinta (master) ja passiivista varapalvelinta (slave), jota käytetään pääpalvelimen vikaantuessa. Ratkaisu soveltuu täysin liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaan, joka rakennetaan kahden indikaattorin RTO:n (recovery time objective) ja RPO:n (recovery point objective) ympärille. Hieman suuremmalla budjetilla voi kuitenkin rakentaa usein kiinnostavamman korkean käytettävyyden infrastruktuurin, jossa molemmat palvelimet ovat aktiivisia. Rakennelma on mielenkiintoinen kahdestakin syystä. Toinen palvelin tulee kannattavammaksi, kun sen hoidettavaksi annetaan osa kuormantasauksesta ja vikatilanteessa sovellus säilyy toimivana ilman palvelukatkosta. Infrastruktuuria ylläpitänyttä VPS:ää siirretään monitorointikäyttöön.

1 - Kuormantasaus

2 - Eri konesaleihin sijoitetuille kahdelle aktiiviselle palvelimelle jaettu infrastruktuuri

3 – Tietokannan replikointi kahden palvelimen kesken

4 – varmuuskopiointi So you Start -palvelimella

5 – MonitorointiSyventävät tiedot


Mikäli ERP-käyttäjien määrä kasvaa nopeasti, infraa voidaan päivittää eristämällä tietokanta-frontendit useille isäntäpalvelimille. Tietokantapalvelimien määrää voidaan tämän ansiosta lisätä kuorman hajautusta varten. Voit myös säästää varmuuskopiointikustannuksissa ottamalla käyttöön RunAbove object storage platform -ratkaisun. Maksat siis vain tarvittavasta datasäilömäärästä, kovalevyresursseista tai liian vähäisestä prosessoriajasta. Lisäksi RunAbove Storage replikoi automaattisesti datan kolme kertaa varmuuskopioiden saatavuuden varmistamiseksi.Infrastruktuurin elementit
1 kuormantasaus-IP

12,40 /kk

Tilaa


Front End -palvelimet

2 palvelinta Infrastructure-mallistosta
Malli EG-32

109,11 /kk

Tilaa


Palvelinten yksityinen yhteenliittäminen

vRack
OVH-palvelinten Infrastructure-mallistoon sisältyvä palvelu


Varmuuskopiopalvelin

So you Startin palvelinmallisto DISK+ Servers
Malli BK-8T

65,71 /kk

Tilaa


Monitorointi

1 VPS Cloud 1

12,40 /kk

Tilaa