OVH liittyy Cloud Spectator 2017 -listaukseen ja ohittaa alan johtavat amerikkalaiset toimijat

OVH esiintyy ensikertaa Top 10 Public Cloud -palvelujentarjoajien joukossa ja tuloksena on kärkisija Euroopassa sekä nousu Pohjois-Amerikassa toiselle sijalle ohi suurimpien amerikkalaisten toimijoiden. Suoritus on tunnustus suorituskyvystä ja kilpailukykyisistä hinnoista tinkimättömälle public cloud -mallille.

Bostonissa sijaitseva Cloud Spectator on amerikkalainen pilvituotteiden vertailevaan tutkimukseen erikoistunut yhteisö. Se julkaisi hiljattain vuosittaisen Top 10 listauksensa parhaita suorituskyky/hinta -suhteita tarjoavista Infrastructure-as-a-Service (IaaS) public cloud -palveluntarjoajista. Jokaiselle palveluntarjoajalle on määritelty arvosana (CloudSpecs Value Score), joka perustuu suorittimien suorituskykyyn sekä vakauteen, lohkotallennukseen ja neljän erikokoisen virtuaalipalvelimen muistiin. Näin voidaan arvioida instanssin todellinen arvo käyttäjälle.

Eurooppalaisen listauksen kärkeen ja Pohjois-Amerikkalaisen toiselle sijalle arvostettu OVH:n Public Cloud lyö laudalta merkittäviä amerikkalaisia pilvipalveluja kuten mm. Rackspace, Google, Microsoft Azure, Digital Ocean tai AWS. OVH todistaa näin, että Public Cloud -tuote on enemmän kuin vain vaihtoehto niin suorituskyvyn (ja ajan kuluessa sen vähäisen vaihtelevuuden) kuin hintojenkin näkökulmasta. Selitys melkoiseen urotekoon löytyy OVH:n mullistavasta liiketoimintamallista. Siinä teknologiset innovaatiot kuten palvelinten nestejäähdytys (jonka ansiosta yhtiön konesalit eivät tarvitse koneellista ilmastointia) yhdistyvät ammattitaidon vertikaaliseen integrointiin. Lopputuloksena OVH hallitsee koko arvoketjua konesalien suunnittelusta palvelinten kokoamiseen ja asiakastukeen.

Kaikki pilvipalvelut eivät ole samanarvoisia

Cloud Spectatorin tavoitteena on tuoda lisää läpinäkyvyyttä pilvipalvelujen markkinoille ohjaamalla yrityksiä IaaS-palveluntarjoajan valinnassa. Tätä tehdessään luokitus toi esiin ”suuria eroavaisuuksia eri toimijoiden välillä, hinnan, suorituskyvyn sekä vakauden suhteen” kuten Cloud Spectatorin pääjohtaja Kenny Li huomautti. Näin ollen Cloud Spectator kehottaakin ostajia kiinnittämään huomiota pelkän yksikköhinnan lisäksi suorituskykyyn, sillä tällä on vaikutusta infrastruktuurin kokoon... ja näin myös infrastruktuurin kokonaiskuluihin, jotka voivat nopeasti riistäytyä käsistä.

OVH:n menestys Cloud Spectatorin luokituksessa johtuu perustavanlaatuisesta erosta itse OVH:n Public Cloud -tuotteen ja sen korkean saatavuuden instanssien (HA) suunnittelussa. Käyttäjä voi hyödyntää kaikkia resursseja koko ajan... siinä missä muut palveluntarjoajat tekevät hyvin erilaisia laskelmia. ”Tunnetuimmat toimijat pyrkivät saamaan mahdollisimman suuren hyödyn infrastruktuureistaan ja lähtevät oletuksesta, etteivät käyttäjät käytä koskaan 100% resurssejaan” analysoi Pierre Ourdouillé, Public Cloudin tekninen päällikkö. ”He myyvät siis enemmän resursseja kuin mitä virtuaalikoneita ylläpitävillä fyysisillä palvelimilla todellisuudessa on olemassa. Lopputuloksena 80% ajasta käyttäjällä ei ole pääsyä 100% kaikkiin maksamiinsa resursseihin. Joskus hänellä on käytössään 90% resursseista.. ja joskus paljon vähemmän. Tässä kohtaa tilanne alkavaa muuttua harmittavaksi. Ilmiö tunnetaan nimellä ”noisy neighbor effect”. Kaikki tämä on laillista, mutta olisi parempi tietää tästä ennen sitoutumista. Tätä Cloud Spectatorin vertailuanalyysi nimenomaan haluaa korostaa.”

Testaa itse!

Kuten Cloud Spectator täysin oikein korostaa, standardi vertailututkimuksen puuttuminen sekä huomioon otettavien muuttujien suuri joukko tekevät eri palveluntarjoajien pilvipalvelujen vertailusta hankalaa. Lisäksi suorituskyky voi vaihdella palvelun konfiguraation, valittujen lisäpalvelujen (erityisesti storage) sekä työkuormituksen tyypin (virtuaalikoneella pyörivästä sovelluksesta riippuen) mukaan. Vaikka emme epäile Cloud Spectatorin vertailunanalyysin laatua ja uskomme sen tarjoavan luotettavan näkemyksen tuotteiden arvosta, suosittelemme infrastruktuuriemme omakohtaista testausta omilla sovelluksillasi. Näin saat täsmällisemmän kuvan Public Cloud -tuotteemme todellisesta suorituskyvystä.

Testaus on OVH :lla jopa tavallista helpompaa, koska Public Cloud on yhteentoimiva ja täysin palautettava. Yksi mielestämme olennainen argumentti ja vertailuanalyyseissä piiloon jäävä ratkaiseva tekijä on OVH:n tapa käyttää ja hyödyntää API OpenStack -ohjelmistoja sekä osallistua niiden kehittämiseen. Näin OVH takaa samalla kertaa pilviympäristöjen liikuteltavuuden sekä mahdollisuuden hybriditoimintaan OVH:n ja muiden pilvipalveluntarjoajien välillä.

Cloud Spectator testasi Strasburgin konesalissa itäisessä Ranskassa sijaitsevia koneita. Public Cloud on tämän lisäksi saatavilla useissa muissa OVH:n konesaleissa Rohjois-Ranskassa (Gravelines), Pohjois-Amerikassa (Beauharnois Montrealin lähellä), sekä pian myös Puolan, Sydneyn ja Singaporen konesaleissa. Lisäksi se on tulossa saataville uusille maantieteellislle alueille (katso rakennusvaiheessa olevat konesalit.) Voit näin kasvattaa infrastruktuurisi suorituskykyä tuomalla sen mahdollisimman lähelle käyttäjiäsi viiveajan pienentämiseksi.

Lue Cloud Spectatorin tutkimus kokonaisuudessaan:

Mitä OVH:n public cloud -instansseja Cloud Spectator testasi?

Testauksessa oli mukana kymmenen palveluntarjoajaa, joilta jokaiselta Cloud Spectator testasi neljän tyyppisiä virtuaalikoneita: small VM, medium VM, large VM and extra-large VM.

OVH:lta testattavana olivat korkeakäyttöisellä storagella varustetut mallit B2-7, B2-15, B2-30 ja B2-60. Testatut instanssit olivat Strasburgin konesalissa (SBG-3), jonka sijainti on ihanteellinen Keski- ja Itä-Euroopan käyttäjille.